Proces- en ketenoptimalisatie

Strakke processen en ketens zijn essentieel als je wil groeien. Met Entrained zet je zelf een standaard neer die genoeg flexibiliteit geeft om snel te veranderen en te innoveren. We trainen de theorie en verbeteren in praktijk. Direct resultaat!

Impact op: Klanttevredenheid, leverbetrouwbaarheid, medewerker tevredenheid, kwaliteit, doorlooptijd en kosten.

Procesoptimalisatie traject (1-3 mnd)

1. Vliegende start

Selecteren proces of keten, samenstellen verbeterteam en verzamelen van procesdata (klantinformatie, doorlooptijd, kwaliteit, aantallen, etc.), definiëren wanneer het verbetertraject geslaagd is.

Looptijd: 1 week


2. Trainen / verbeteren 

(Twee)wekelijks cyclus van een blok training (3 uur) en begeleiding op de werkvloer (2x4 uur) bij het toepassen van de trainingsstof. Het verbeterteam heeft zo de techniek in de vingers en realiseert meetbare verbeteringen op het proces.

Looptijd: tussen 2 en 10 weken, afhankelijk van verbetervraag


3. Borgen en vooruit kijken

Balans opmaken​: Verbeterde werkwijzen vastleggen in routines, plan van aanpak voor komende periode: Hoe gaat het team ervoor zorgen dat ze zelfstandig continu blijven beteren?

Looptijd: 1 week

Doorlooptijd: 2-3 maanden, bij beschikbaarheid 4 uur/week van medewerkers.

Trajecten zijn altijd op maat: Afhankelijk van de complexiteit kunnen trajecten korter (1 maand) of langer (tot 6 maanden) zijn.

Vertel me meer in een verkennend gesprek!

Image by Aida L
Image by Mourad Saadi

Waarom bij Entrained?

Entrained heeft 10 jaar ervaring in Lean, SixSigma en Agile implementaties. Een greep uit het aanbod:

  • Lean principes en bijhorende tools (klantwaarde, SIPOC, waardestroom, kaizen, 5S, flow & pull, kanban, kata etc.)

  • Continu verbeteren, dag- en weekstartsAgile implementatie: 

  • Metrics bepalen en toepassen (KPI’s, OKR’s, OGSM, etc.)

  • Ketenmanagement en standaardisatie

  • Agile werken: Opleiden Agile coaches, implementatie Scrum.

  • Six Sigma: DMAIC projectmanagement, SIPOC