Leiderschap & coaching

Teamcoaching en individuele coaching zijn integraal onderdeel van ieder traject. Coaching van MT’s, programmateams of operationele teams ligt voor de hand. Maar ook tijdens trainingen zijn interventies op teamdynamiek bepalend voor het succes en effect.

Impact op: Leiderschap in de organisatie, cultuur, teamgevoel, medewerker tevredenheid, werkplezier, persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap, conflicten, bedrijfsresultaat. 

Image by David Vig

Team coaching

Teams kunnen pas leiderschap pakken als ze een bepaalde mate van volwassenheid hebben.


Entrained ondersteunt elk type team en hun teamleiders om hun eigen patronen te herkennen en te doorbreken, conflict te leren benutten om van te groeien, en samen te sturen op output. Elke groep mensen kan als een team werken: Een MT, operations team, programmateam of operationeel team.

Doel: Een groep naar team te begeleiden dat in staat is hobbels te nemen en zich continu opnieuw uit te vinden.


Looptijd: Afhankelijk van de teamvraag.

1 Workshop: 1,5 dag

Begeleiding team: 3 maanden, 1,5 uur/week

Vertel me meer in een verkennend gesprek!

Image by Guillaume Briard

Individuele coaching

Individuele coaching is erop gericht om jouw persoonlijk leiderschap te versterken.


Echt persoonlijk leiderschap zit verscholen in hoe je elke dag met kleine dilemma’s en keuzes op je pad omgaat. Coaching help je bewust te worden van je eigen denken en handelen, en geeft je ruimte om het anders te gaan doen. Kleine vragen kunnen grote thema’s aanraken, en ook daarmee kan je bij Entrained terecht.

Doel: Weten wie je bent, weten wat je kunt en weten wat je ermee doet.

Image by Ave Calvar

Waarom bij Entrained?

Mensen zijn de kern van iedere verandering, en iedere verandering begint bij mensen. Entrained heeft aantoonbare ervaring in teamcoaching, agile coaching, individuele coaching en geeft training op het gebied van persoonlijk leiderschap.