Dag- en weekstarts

Synchroniseer de slagkracht en informatiestromen in je organisatie met dag- en weekstarts. Iedere dag kort met het team de koppen bij elkaar om te bespreken waar je staat, wat je gaat doen om je doelen te halen en samen de schouders eronder te zetten. Met dag- en weekstarts zet een voorspelbaar ritme neer waarin je bijstuurt, escaleert en successen viert.

Impact op: Bedrijfsresultaat, medewerker tevredenheid, samenwerking, kwaliteit, doorlooptijd, teamgevoel

Dagstarts voor teams (6 weken)

Je zet in zes weken een strakke routine op, gedragen door het team en aansluitend op de organisatie.

1. Vliegende start

Kick-off training van 3 uur waarin het team leert waarom en hoe je een dagstart doet. Het team zet een eigen dagstartbord op en vult dat met relevante informatie. Tot slot oefent het team met het doen van hun dagstart: Welke informatie bespreek je? Wat doe je er mee? En wat heeft het team nodig om een goede dagstart te draaien?

2. Trainen / verbeteren

Learning by doing. Het team gaat onder begeleiding aan de slag om de techniek in de vingers te krijgen en meetbare verbeteringen te realiseren. Hoe meer het team zelf kan, hoe minder begeleiding. 

3. Borgen en vooruitkijken 

In een workshop (2 uur) maakt het team de balans op. Wat heeft de dagstart gebracht? Wat werkt goed voor het team? Wat blijft lastig? Vervolgens maakt het team een plan van aanpak voor komende periode: Hoe gaan ze ervoor zorgen dat ze scherp blijven en blijven beteren?

Image by CHUTTERSNAP
Image by CHUTTERSNAP

Dag- en weekstarts voor afdelingen/organisaties (2-3 maanden)

Je zet in 2 tot 3 maanden een getrapte structuur op: Een weekstart voor teamleiders/MT, en dagstarts voor de bijhorende teams (zie boven). 

1. Vliegende start

Kick-off training van een dag voor (bijvoorbeeld) het MT, waarin het team leert over het waarom van weekstarts en het belang van synchroniseren van informatie uit hun organisaties. Het weekstartbord wordt gevuld met beschikbare informatie en een eerste weekstart wordt geoefend. Omdat MT leden een leidende rol hebben in het opzetten van dagstarts in de teams, is er in het tweede deel van de training aandacht voor groepsdynamica en leiderschap.

2. Trainen/verbeteren

Learning by doing. Het MT gaat aan de slag met weekstarts om de techniek in de vingers te krijgen en meetbare resultaten neer te zetten. Daarnaast krijgen MT-leden wekelijks coaching op het begeleiden van hun eigen teams in de dagstarts.

3. Borgen en vooruitkijken

In een workshop (4 uur) maakt het MT de balans op. Wat heeft de nieuwe manier van werken gebracht? Werken de teams meer synchroon dan hiervoor? Wat werkt goed voor het team? Wat blijft lastig? Vervolgens maakt het team een plan van aanpak voor komende periode: Hoe gaan ze ervoor zorgen dat ze scherp blijven en blijven beteren?